ANA SAYFA    TR | EN

ORGANİK GÜBRE


Neden Etkin Mikroorganizma
Tarımın kendine has olan işlevi gıda üretimidir. Üretilen gıdaların niteliğinin yanı sıra üretimin kalitesi gibi dayanıklılığı da giderek daha büyük rol oynamaktadır. Ama üretimin “nasıl” yapıldığı da, örneğin; doğal döngülerine göre, mesela belirli ürün rotasyonları veya ticari gübrelerin yada bitki koruma ürünlerinin aşırı kullanımının olumsuz etkileri, tüketicilerin ve çiftçilerin karar vermesinde giderek büyük rol oynamaktadır.
 
Perla Vita Etkin Mikroorganizmalar nedir?
Etkin mikroorganizmalar, rejeneratif süreçleri destekleyen ve çürüme süreçlerini bastıran mikroorganizmaların özel karışımıdır. Fermantasyon prensibiyle çalışan bu bakteriler çürüme olayını bastırır.

Perla Vita A ’nın içindeki en önemli mikroorganizmalar laktik asit bakterileri, mayalar ve fotosentez bakterileridir. Doğadan özel olarak toplanan yararlı mikroorganizmalar gen teknolojisi kullanılmadan doğal olarak üretilmektedir. Etkin mikroorganizmalar hem oksijenli hem de oksijensiz ortamlarda kusursuzca çalışabilmektedir. Bu sayede gerek toprak içerisindeki oksijensiz ortamlarda gerekse bitkilerin üst aksamlarında bitkilere destek olarak üretimde verim ve kalite artışı sağlamaktadır.

Perla Vita Etkin mikroorganizmaları hem oksijenli hem de oksijensiz ortamlarda kusursuzca çalışabilmektedir, bu sayede gerek toprak içerisinde oksijen sıkıntısı bulunan bölgelerde,  gerekse bitki üst aksamlarında çalışmaya devam ederler.


Perla Vita A
Perla Vita A, maya çeşitleri, laktik asit kültürleri ve fotosentez bakterileri içeren gen teknolojisi kullanılmadan hazırlanan doğal etkin mikroorganizmalardan oluşmaktadır.

Perla Vita A Etkin Mikroorganizmalarının başlıca özellikleri, toprak verimliliğini önemli ölçüde arttırır, bitkilerin bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendirir ve sağlıklı büyümesini sağlar, kimyasal ilaç ve gübre kullanımı nedeniyle canlılığını yitiren toprakların canlılıklarını tekrar kazandırır. Ayrıca zararlı bakteriler ve zararlı mikroorganizmalarla rekabet ederek sağlıklı bir çevre oluşturur.

Perla Vita A’nın Tarımda Kullanımı

Perla Vita C
Perla Vita C Doğal kayaçlardan, çok kademeli özel öğütme ve eleme süreçlerinden geçirilerek, kalite kontrol eşliğinde herhangi bir kimyasal katkı maddesi ya da nano teknoloji kullanılmadan üretilen doğal kalsiyum kaynağıdır. Ana elementleri kalsiyum ve magnezyumdur. Ayrıca demir, bakır ve çinko gibi iz elementlerle zenginleştirilmiştir.

Çok ince bir materyal olan Perla Vita C  kalsiyum kaynağı olarak bitkilerin kalsiyum
ihtiyacını yaprak uygulamalarıyla karşılamaktadır ayrıca Perla Vita A etkin
mikroorganizmalarıyla birlikte kullanılması durumunda ürünlerin kalsiyum
ihtiyacını karşıladığı gibi daha dirençli ve sağlıklı bitkilerin
yetişmesine ortam sağlamaktadır.

Perla Vita C’nin Tarımda Kullanımı